Chính sách bảo mật

I. GIỚI THIỆU

 • Chào mừng bạn đến với Ứng dụng di động đăng ký Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà của Công ty TNHH MEC Health (gọi chung là “Ứng dụng” hay “ Ứng dụng MEC Health”). Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật (“Chính Sách Bảo Mật” hay “Chính sách”) sau đây trước khi tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của Ứng dụng của Công ty TNHH MEC Health (sau đây gọi tắt là “MEC Health”). MEC Health nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của Pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng  đối với Ứng dụng (MEC Health gọi các dịch vụ của MEC Health cung cấp trên Ứng dụng là “Các Dịch Vụ”). MEC Health nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho MEC Health và tin rằng MEC Health có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính Sách Bảo Mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức MEC Health thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho MEC Health và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định đúng trước khi cung cấp cho MEC Health bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin này hoặc các phương pháp bảo mật thông tin của MEC Health, vui lòng gửi email đến địa chỉ info@mec.health.vn.
 •  “Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không về một cá nhân mà thông qua đó có thể xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có: họ tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, email.
 • Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với MEC Health, truy cập Ứng dụng của MEC Health, hoặc tiếp cận Các Dịch Vụ, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép MEC Health thu thập, sử dụng, tiết lột và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA MEC HEALTH HAY TRUY CẬP ỨNG DỤNG CỦA MEC HEALTH. Nếu MEC Health thay đổi Chính Sách Bảo Mật của mình, MEC Health sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính Sách Bảo Mật sửa đổi trên Ứng dụng. MEC Health có quyền sửa đổi bổ sung Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ lúc nào.

II. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 • MEC Health sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn khi:
  • Bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc truy cập Ứng dụng của MEC Health, hoặc tạo một tài khoản với MEC Health;
  • Bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảng đăng ký hoặc các bảng khác liên quan đến bất kỳ tiện ích và dịch vụ nào của MEC Health, bằng hình thức trực tuyến trên Ứng dụng hay dưới hình thức khác;
  • Bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài tiệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với MEC Health, hoặc khi bạn sử dụng các tiện ích và dịch vụ của MEC Health;
  • Bạn tương tác với MEC Health, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền Ứng dụng truyền thông xã hội và email;
  • Bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của MEC Health, hoặc tương tác với MEC Health qua Ứng dụng của MEC Health hoặc sử dụng các dịch vụ trên Ứng dụng của MEC Health. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà MEC Health có thể triển khai khi bạn tương tác với các Ứng dụng của MEC Health;
  • Bạn thực hiện các giao dịch thông qua Ứng dụng hoặc sử dụng các dịch vụ của MEC Health;
  • Bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho MEC Health;
  • Bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho MEC Health vì bất kỳ lý do gì;
  • Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà MEC Health thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà MEC Health sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với Ứng dụng, MEC Health có thể thu thập những thông tin nhất định bằng cách thức tự động hoặc thụ động dùng các công nghệ khác nhau, các công nghệ này có thể được tải về thiết bị của bạn và có thể thiết lập hoặc sửa đổi cài đặt trên thiết bị của bạn. Thông tin mà MEC Health thu thập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ Giao Thức Internet (IP), hệ điều hành máy tính/thiết bị di động và loại trình duyệt, loại thiết bị di động của bạn, đặc điểm của thiết bị di động, mã danh định duy nhất của thiết bị (UDID) hoặc mã danh định thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ của một trang web giới thiệu (nếu có), và các trang bạn truy cập trên Ứng dụng và số lần truy cập. MEC Health chỉ có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho Các Mục Đích (được định nghĩa dưới đây).
 • Ứng dụng có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của bạn bằng cách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, v.v. MEC Health thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này vì một hoặc nhiều Mục Đích, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ dựa trên địa điểm mà bạn yêu cầu hoặc để cung cấp cho bạn những thông tin liên quan tới địa điểm đó hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn với những đối tác khác của MEC Health như là một phần của Dịch vụ của MEC Health Đối với hầu hết các thiết bị di động, bạn có thể hủy việc cho phép MEC Health thu thập thông tin về vị trí của bạn bằng cách sửa đổi lại mục cài đặt điện thoại. Nếu bạn có thắc mắc về cách vô hiệu dịch vụ định vị vị trí của bạn trên thiết bị di động của bạn, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị.

III. CÁC DỮ LIỆU THU THẬP

 • Dữ liệu cá nhân mà MEC Health có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:
  • Họ tên;
  • Giới tính;
  • Ngày tháng năm sinh;
  • Địa chỉ của bạn;
  • Phương thức thanh toán của bạn;
  • Số điện thoại;
  • Địa chỉ email;
  • Bất kỳ thông tin nào khác về bạn khi bạn đăng nhập và sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Ứng dụng của MEC Health, cũng như thông tin về việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Ứng dụng của MEC Health như thế nào;
  • Dữ liệu tổng hợp về nội dung bạn sử dụng.
 • Nếu bạn không muốn MEC Health thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo đến MEC Health qua email info@mec.health.vn. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc rút tên ra khỏi quy trình thu thập dữ liệu cá nhân của bạn hoặc việc hủy bỏ cho phép MEC Health thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ trên Ứng dụng của MEC Health.

IV. CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN

 • Để sử dụng các chức năng nhất định của Các Dịch Vụ, bạn sẽ phải đăng nhập và tạo một tài khoản người dùng, việc này yêu cầu bạn phải gửi dữ liệu cá nhân nhất định. Khi bạn đăng ký và tạo một tài khoản, MEC Health yêu cầu bạn cung cấp cho MEC Health những thông tin bao gồm nhưng không giới hạn nhất định về bản thân bạn chẳng hạn như: họ tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại và các thông tin cần thiết khác liên quan đến sức khỏe như: cân nặng, chiều cao, huyết áp, nhóm máu, tiền sử bệnh, dị ứng, đơn thuốc đang dùng.

V. TRUY CẬP ỨNG DỤNG

 • Như với hầu hết các trang web hay ứng dụng khác, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu cá nhân về bạn, được một máy chủ ghi lại khi bạn truy cập Ứng dụng của MEC Health. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành, tên/phiên bản trình duyệt của máy tính của bạn, ngày và giờ truy cập, và đôi khi là một “cookie” để giúp Ứng dụng của MEC Health ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp MEC Health hiểu được khách truy cập sử dụng Ứng dụng của MEC Health như thế nào.

VI. COOKIES

 • Đôi khi MEC Health có thể sử dụng “cookie” hoặc các tính năng khác để cho phép MEC Health hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp MEC Health cải thiện Ứng dụng của mình và Các Dịch Vụ MEC Health cung cấp, hoặc giúp MEC Health đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. “Cookie” là các mã danh định MEC Health gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, cho phép MEC Health nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho MEC Health biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc Ứng dụng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những chuyển động trong Ứng dụngcủa MEC Health. MEC Health có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của bạn và để theo dõi sự sử dụng của bạn với Ứng dụngcủa MEC Health.
 • Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Ứng dụng hoặc Các Dịch Vụ trên Ứng dụng của MEC Health.

VII. CỘNG ĐỒNG & HỖ TRỢ

 • MEC Health cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng thông qua email, và tổng đài điện thoại và bằng các mẫu đơn lấy ý kiến phản hồi. Để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, MEC Health sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email. Ngoài thông tin này, MEC Health không yêu cầu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. MEC Health chỉ sử dụng thông tin đã nhận từ các yêu cầu hỗ trợ khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở, địa chỉ email, đối với các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và MEC Health không chuyển nhượng hay chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bạn cũng có thể đăng các thắc mắc trong Ứng dụng của MEC Health. MEC Health sẽ phản hồi các thắc mắc của bạn một cách sớm nhất, đồng thời MEC Health được toàn quyền sử dụng các vấn đề thắc mắc bạn đã gửi cho MEC Health, để MEC Health cải tiến nội dung và dịch vụ của MEC Health, và/hoặc cập nhật vào nội dung thắc mắc, mà MEC Health không cần có bất cứ 1 thông báo hay xin phép dưới bất kỳ hình thức nào với bạn.

VIII. KHẢO SÁT Ý KIẾN

 • Đôi khi, MEC Health có thể yêu cầu thông tin từ người dùng thông qua các cuộc khảo sát. Việc tham gia các cuộc khảo sát này là hoàn toàn tự nguyện và do đó bạn có thể lựa chọn có tiết lộ thông tin của bạn cho MEC Health hay không. Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin liên lạc (chẳng hạn như địa chỉ email của bạn), và thông tin nhân khẩu (chẳng hạn như sở thích hoặc độ tuổi). Thông tin khảo sát có thể được sử dụng cho mục đích theo dõi hoặc cải thiện việc sử dụng và sự hài lòng đối với Các Dịch Vụ và/hoặc sẽ được chuyển cho các bên thứ ba, các đối tác của MEC Health, để MEC Health có thể cải thiện, nâng cao chất lượng, nội dung, dịch vụ và quản lý hoặc có biện pháp khác dựa trên khảo sát.

IX. CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

 • MEC Health có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:
 • Để xem xét và/hoặc xử lý bảng đăng ký hay giao dịch của bạn với MEC Health hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;
 • Để quản lý, điều hành, cung cấp, quản lý việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ và/hoặc truy cập Ứng dụng của MEC Health, cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với MEC Health;
 • Để quản lý, điều hành, quản trị và cung cấp cho bạn cũng như tạo điều kiện cung cấp Các Dịch Vụ của MEC Health, bao gồm, nhưng không giới hạn ở ghi nhớ ưu tiên của bạn;
 • Để điều chỉnh trải nghiệm của bạn thông qua các Dịch Vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mối quan tâm và ưu tiên của bạn, cung cấp một phương thức nhanh hơn cho bạn truy cập thông tin tài khoản của bạn và gửi thông tin cho MEC Health và cho phép MEC Health liên hệ với bạn, nếu cần;
 • Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các tiện ích và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
 • Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của MEC Health hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
 • Để nhận dạng và/hoặc xác minh;
 • Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật Ứng dụng nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các Dịch Vụ của MEC Health hoạt động suôn sẻ;
 • Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;
 • Để liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách thức khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với MEC Health hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của MEC Health, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt thông tin hành chính, thông tin kết quả cận lâm sàng và lâm sàng cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của MEC Health. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của MEC Health có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;
 • Để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã sử dụng thông tin hoặc tài khoản của bạn để đăng ký sử dụng các Dịch Vụ trên Ứng dụng của MEC Health;
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn ở phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính tiện ích và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng các Dịch Vụ của MEC Health, để cải thiện các Dịch Vụ hoặc tiện ích của MEC Health và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;
 • Để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng người dùng, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của Ứng dụng;
 • Trường hợp bạn cho phép trước, vì mục đích tiếp thị, gửi cho bạn qua các phương thức liên lạc khác nhau chẳng hạn như đường bưu điện, email, các dịch vụ dựa trên địa điểm hoặc cách khác, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các tiện ích và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tiện ích và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà MEC Health có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các tiện ích hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai.
 • Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của bất kỳ điều luật hiện hành nào, các yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền của bất kỳ khu vực nào.
 • Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;
 • Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của MEC Health, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được MEC Health áp dụng;
 • Để kiểm tra Các Dịch Vụ của MEC Health hoặc hoạt động của Ứng dụng;
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của MEC Health hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với MEC Health, và cho dù có nghi ngờ về những hoạt động bên trên hay không;
 • Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù là trong hay ngoài khu vực của bạn;
 • Để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến MEC Health như một bên tham gia và/hoặc liên quan đến một đối tác hay công ty liên kết của MEC Health như một bên tham gia. (“Giao dịch tài sản kinh doanh” là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức);
 • Bất kỳ mục đích nào mà MEC Health thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.
  được gọi chung là “Các Mục Đích
 • Vì Các Mục Đích mà MEC Health sẽ hoặc có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, MEC Health sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của Pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định Pháp luật.

X. CHIA SẺ THÔNG TIN TỪ CÁC DỊCH VỤ

 • Trong một chừng mực nào đó Các Dịch Vụ của MEC Health cho phép người dùng có thể xem được thông tin của bạn, việc này chỉ và không nằm ngoài mục đích tra cứu, xem và xác nhận lại số hồ sơ của người dùng đó đã tồn tại trên hệ thống dữ liệu của MEC Health, để hoàn tất các thao tác trong việc đăng ký và sử dụng Các Dịch Vụ trên Ứng dụng, để không gây ảnh hưởng, nhầm lẫn, trùng lắp đến dữ liệu của MEC Health. Trong một giao dịch điển hình, người dùng có thể truy cập tên, số hồ sơ (PID), địa chỉ email của người dùng khác. Các Điều Khoản Dịch Vụ của MEC Health yêu cầu người dùng nào đang giữ dữ liệu cá nhân của một người dùng khác (“Bên Nhận”) phải:
 • Đảm bảo chỉ dùng để tra cứu lại số hồ sơ (PID) về tài khoản của mình;
 • Chỉ sử dụng đúng số hồ sơ (PID) có các thông tin cá nhân là của mình;
 • Chịu hoàn toàn thiệt hại và trách nhiệm pháp lý về việc chọn sử dụng số hồ sơ (PID) và thông tin cá nhân của mình;
 • Tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân áp dụng;
 • Cho phép người dùng kia (“Bên Tiết Lộ”) xóa tên mình ra khỏi cơ sở dữ liệu của Bên Nhận; và
 • Cho phép Bên Tiết Lộ xem thông tin gì đã được Bên Nhận thu thập về họ.

XI. BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 • MEC Health thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của MEC Health. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật trên các hệ thống của MEC Health. MEC Health sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của Pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, MEC Health sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi hợp lý để giả định rằng:
 • Việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; và
 • Việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào. Nếu bạn ngưng sử dụng Ứng dụng, hoặc quyền của bạn được sử dụng Ứng dụng và/hoặc Các Dịch Vụ đã chấm dứt, MEC Health có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính Sách Bảo Mật này và các nghĩa vụ của MEC Health theo các quy định của Pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy theo Luật áp dụng, MEC Health có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

XII. CHÍNH SÁCH CUNG CẤP THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC

 • Trong quá trình thực hiện MEC Health sẽ hoặc có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các đối tác và/hoặc các công ty liên kết của MEC Health, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho dù ở bên trong hay bên ngoài Việt Nam, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đối tác và/hoặc các công ty liên kết sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt MEC Health vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên.

XIII. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

 • MEC Health và các bên thứ ba, có thể thỉnh thoảng cung cấp các bản tải về ứng dụng Ứng dụng cho bạn sử dụng trên hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của bạn, chẳng hạn như tên, PID người dùng của bạn, Địa Chỉ IP của máy tính của bạn hoặc thông tin khác. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các tiện ích hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của Ứng dụng. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.

XIV. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT ĐỐI VỚI CÁC ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA

 • MEC HEALTH KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA. MEC Health thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà MEC Health lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật trên hệ thống của MEC Health. Khi bạn đăng ký các dịch vụ, giao dịch, hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, MEC Health đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của MEC Health để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.
 • Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, MEC Health có thể chọn các ứng dụng của bên thứ ba khác nhau để liên kết. MEC Health cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp các dịch vụ và tính năng khác cho bạn. Những ứng dụng được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với MEC Health, MEC Health cũng không kiểm soát các ứng dụng được liên kết này, mỗi ứng dụng đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với MEC Health. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của MEC Health hoặc các ứng dụng bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Ứng dụng của MEC Health) có thể không được nhận bởi MEC Health. Do đó MEC Health không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các ứng dụng được liên kết này. Những ứng dụng được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, MEC Health tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Ứng dụng của MEC Health và các liên kết được đặt trên từng ứng dụng đó và do đó MEC Health hoan nghênh ý kiến phản hồi về các ứng dụng được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nếu một ứng dụng cụ thể không hoạt động).

XV. MEC HEALTH CÓ GỬI THÔNG TIN CỦA BẠN RA NƯỚC NGOÀI?

 • Các máy chủ và cơ sở dữ liệu trung tâm của MEC Health được đặt và vận hành ở Việt Nam. Nếu bạn không phải là người Việt Nam, dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin của bạn có thể được đặt trong trường hợp đang được gửi đến, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn. MEC Health không đảm bảo và không có trách nhiệm thực hiện việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo quy định và Pháp luật tại Quốc gia của bạn.

XVI. BẠN CÓ THỂ RÚT TÊN, XÓA TÊN, YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO MEC HEALTH BẰNG CÁCH NÀO?

 • Rút tên và rút lại sự đồng ý
 • Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà MEC Health đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của MEC Health tại địa chỉ email info@mec.health.vn.
 • Một khi MEC Health nhận được yêu cầu rõ ràng của bạn về việc rút lại sự đồng ý đề cập bên trên và xác minh danh tính của bạn, thì MEC Health sẽ giải quyết yêu cầu này và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo cách được cho biết trong yêu cầu của bạn, trừ khi MEC Health không thể xác minh làm rõ hiểu được yêu cầu của bạn.
 • Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nhất định phát sinh việc đó cũng như ảnh hưởng đến việc sử dụng Các Dịch Vụ và tiện tích của bạn trên Ứng dụng của MEC Health. Về vấn đề này, tùy vào mức độ của yêu cầu đó, nó có thể có nghĩa là MEC Health sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho bạn, MEC Health có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc giao dịch của bạn với MEC Health, v.v., tùy trường hợp, mà MEC Health sẽ thông báo cho bạn.
   
 • Yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân
 • Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với MEC Health, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà MEC Health đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thông Tin Tài Khoản trên Ứng dụng của MEC Health. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với MEC Health, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà MEC Health đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu qua email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của MEC Health tại địa chỉ email info@mec.health.vn. MEC Health sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu của bạn.
 • MEC Health cũng sẽ không tính một khoản phí nào cho bạn đối với việc giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn.
 • MEC Health có quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của Pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế và/hoặc các đối tác của MEC Health từ chối yêu chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.

XVII. LIÊN HỆ VỚI MEC HEALTH

 • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của MEC Health hoặc các giao dịch của bạn với các Dịch Vụ, vui lòng liên hệ: info@mec.health.vn.
 • Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hay khiếu kiện nào về cách MEC Health xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về cách MEC Health tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Vui lòng liên hệ với MEC Health qua email info@mec.health.vn cùng với khiếu nại hoặc khiếu kiện của bạn.

XVIII. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Chính Sách Bảo Mật này là một phần không tách rời với Điều Khoản Dịch Vụ của MEC Health. Xin vui lòng đọc thêm các Điều Khoản Dịch Vụ để hiểu rõ các quy định về điều khoản và chính sách của MEC Health trước khi bạn truy cập Ứng dụng và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ trên Ứng dụng của MEC Health.

TÔI ĐÃ ĐỌC CHÍCH SÁCH NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ TRONG NỘI DUNG BÊN TRÊN VÀ BẤT KỲ BẢN CHỈNH SỬA NÀO CỦA NỘI DUNG BÊN TRÊN SAU NÀY. BẰNG VIỆC TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO RA MỘT CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

 

© Copyright 2020 MEC Health . All rights reserved.