Đặt lịch tại nhà - Khám sức khỏe tổng quát
1,590,000đ
Đặt lịch tại nhà - Khám sức khỏe tổng quát cao cấp (Nam)
3,320,000đ
Đặt lịch tại nhà - Khám sức khỏe tổng quát cao cấp (Nữ)
3,520,000đ
Đặt lịch tại nhà - Khám sức khỏe tiền hôn nhân (Nam)
1,890,000đ
Đặt lịch tại nhà - Khám sức khỏe tiền hôn nhân (Nữ)
2,090,000đ
Đặt lịch tại nhà - Khám sức khỏe tổng quát cho trẻ từ 6 tháng tuổi
1,950,000đ
© Copyright 2020 MEC Health . All rights reserved.